Hải quan lúng túng xử lý xe nhập khẩu diện quà tặng, biếu - VietNamNet