Hình ảnh mới và rõ nét nhất về xe tăng T-90 Việt Nam: Chuẩn bị bàn giao