Hỗn chiến vì chỗ đỗ xe ô tô, cả hai tài xế cùng vào tù