Honda đóng cửa nhà máy, tiền lệ "xấu" cho xe Nhật - VietNamNet