Honda khủng hoảng nhân lực, nhân viên văn phòng đi làm công nhân - VietNamNet