Hyundai Motor - từ 'ngôi sao đang lên' tới tụt dốc không phanh