Hyundai và Kia chi bộn tiền bồi thường dân Mỹ vì lỗi động cơ - VietNamNet