Biến ô tô giá rẻ thành xe sang BMW, sở thích của dân chơi Ấn