Cặp siêu xe mạ vàng giá hơn 200 tỉ đồng không dễ để mua