Chi 12 triệu USD mua xe đầu kéo quái vật, đắt gấp nhiều lần siêu xe