Chi tiết xe SUV động cơ tăng áp, giá hơn 800 triệu