Độc đáo ý tưởng xe điện vừa đi vừa sạc pin từ mặt đường - VietNamNet