Harley-Davidson có chữ ký của Giáo hoàng Francis bán đấu giá 2,8 tỷ đồng