Những đại gia sở hữu siêu xe Aston Martin chính hãng đầu tiên tại Việt Nam