Những siêu môtô đắt nhất thế giới, cao nhất giá 1 triệu USD