Xe Toyota, Lexus sẽ dùng chung cơ sở gầm bệ với Mazda?ới Mazda? - VietNamNet