Khi nghe những tiếng ồn này từ xe máy, cần mang xe đi bảo dưỡng ngay