Kỹ sư Việt tự chế tạo ôtô điện chạy 160 km một lần sạc