Lái ô tô, giữ khoảng cách an toàn sao cho đúng luật?