Lái xe tải đỗ lề đường có lỗi không khi người khác tông vào tử vong?