Liên tục chửi rồi tát người, hành động của tài xế ô tô khiến tất cả bất ngờ