Loạn giá, bán ô tô kiểu “bia kèm lạc”: Chính hãng bó tay