Loạt xế hộp mới coóng bị tàn phá trên đường cao tốc