Mặc còi hú vang, tài xế quyết không nhường đường cho xe cấp cứu