Mercedes- AMG G63: Phủ mỗi nước sơn, đi đứt gần trăm triệu