Mitsubishi bác tin đồn dừng làm khung gầm xe tại Nhật - VietNamNet