Một chiếc ô tô có thể bị tính 2 lần phí trước bạ mức 10%?