Mua xe máy chỉ có giấy viết tay, mất đăng ký làm lại thế nào?