Người dân bị từ chối kiểm định ôtô vì chưa nộp 'phạt nguội'