Người phụ nữ qua đường gây tai nạn, thản nhiên đi tiếp