Nhắc tài xế đỗ xe chắn cửa, cô gái nhận được phản hồi đầy bất ngờ