Nhắn tin điện thoại cũng giống nhắm cả hai mắt khi lái xe - VietNamNet