Nhật Bản lập liên minh ô tô nhằm đối phó với COVID-19 - VietNamNet