Những chiếc ô tô cũ dù ‘giá rẻ như bèo’ cũng tuyệt đối không mua