Những mẫu ô tô mới cứng, chạy tốt giá chỉ 300 triệu