Những mẫu xe đã qua sử dụng tốt nhất giá khoảng 400 triệu