'Ninja Lead' buông tay lái cởi áo mưa dù đang chở con nhỏ