Nissan Việt Nam chính thức đưa kết luận vụ xe Nissan X Trail bị rò rỉ dầu - VietNamNet