NTK Đỗ Mạnh Cường để mắt siêu xe 4 tỉ từ Thuỵ Điển