'Nữ quái' phá khóa cốp xe Vespa, trộm đồ nhanh như cắt