Ô tô tại Việt Nam: Sau bão giảm giá là đến mưa dầm?