Ô tô Trung Quốc máy Nhật, đẹp long lanh, về nhiều nhưng khó bán