Ô tô Việt đại hạ giá năm 2019, khách hàng lợi trăm bề - VietNamNet