Philippines sắp thực thi phòng vệ thương mại với ô tô nhập khẩu - VietNamNet