Bị xe máy đâm, liệu ô tô có phải đền và bị giữ xe?