Chuyện lạ, ô tô chạy trên cao tốc buộc dây xích và dắt chó chạy dạo