Hai thanh niên đầu trần đi xe máy tông thẳng xe Fortuner đang quay đầu - VietNamNet