Hi hữu 12 ô tô đâm dồn toa nằm thẳng tắp trên đường - VietNamNet