Hi hữu: Ô tô bay hàng chục mét lên phà, tài xế thiệt mạng