Honda CR-V bị phun sơn khắp xe vì đỗ chắn cửa nhà dân - VietNamNet